ANJELI LÁSKY

05.07.2020

Anjeli Artšamaga, ktoré sú vyrobené z minerálov, sú plné lásky, svetla a energie vesmíru, ktorá pomáha liečiť, uzdravovať, a zbaviť vás bolesti. Dokážu očistiť vaše hriechy z minulých životov, ale aj z tohto života. Títo ochranní anjeli majú vysokú vibráciu lásky, ktorá vám spolu s energiou Ježiša Krista poskytne ochranu vášho celého Bytia. Anjeli harmonizujú celý váš čakrový systém a najmä srdcovú čakru. Očistia jemné energie éterického tela a otvoria čakry, takže vaše celé Ja povstane na vyššiu úroveň lásky, súcitu, empatie, dobra, radosti a šťastia.

Či už anjel ako náhrdelník alebo anjel ako obraz, vám pomôže zvýšiť frekvenciu vášho Bytia, čo je jediná vec, prečo sme tu. Zvýšiť si frekvenciu a dať viac lásky do našich duší. Jeho anjeli a obrazy v noci žiaria, aby ste vedeli, že jeho energia je vždy s vami.
Keď sa na ne pozriete, budú vám pripomínať Artšamagove slová, a pocity a lásku, ktoré ste cítili.
Svetlo je láska, a láska lieči. Ak niet lásky, príde choroba. A keďže jeho anjeli sú plný lásky, povedú vašu dušu za svetlom. Takže keď príde čas, duša bude vedieť, že by mala ísť do svetla, vďaka láske týchto anjelov a energii, ktorú vyžarujú.


Artšamag vie urobiť anjela špeciálne pre vašu osobnosť, s minerálmi, ktoré potrebujete.
Je to váš ochranný anjel, takže počas jeho nosenia sa budete cítiť chránení, spokojní a plní lásky a energie. Uľahčí vám život, pretože vám pomôže načúvať vašej duši, a nie vašej mysli.

Ak nejaký minerál z vášho anjela spadne, znamená to, že vás očistil absorbovaním negativity. Ak sa tak stane, môžete vziať padnutý minerál a zakopať ho do zeme alebo ho hodiť do oceánu. A potom príďte so svojím Anjelom k Artšamagovi, a on nahradí spadnutý minerál novým, vždy zadarmo. Jeho anjeli vám poskytnú nekonečný čistiaci proces.FOTOGALÉRIA