Dobrovoľný dar na podporu svetla

S úctou a pokorou vám Artšamag dáva možnosť zvýšiť si frekvenciu Bytia a charizmy. Zároveň vám umožní očistiť hriechy a zbaviť sa karmy, opakovaných emočných ublížení, a chorôb. Je to možnosť odovzdania sa láske a svetlu pomocou daru pre pomoc druhým. Možnosť pokračovania v šírení tohto svetla a lásky. Čistí ľudí od frustrovaných duší a odprevádza ich do svetla, a dáva uvedomenia ktoré vo vás prebudia sebalásku. Neberie peniaze za liečbu a pomoc, pretože láska, svetlo a šťastie sa peniazmi nedajú kúpiť. Rád a ochotne svojou energiou, vedomosťami a schopnosťami pomôže každému, kto ho o to požiada. 
S vašou pomocou a výmenou energii, budeme schopný aj naďalej liečiť a pomáhať ľuďom. Každú pomoc a podporu si veľmi ceníme, a z hĺbky srdca ďakujeme. Do poznámky prosím napíšte "dar".    

S úctou a pokorou ďakujeme. ♥


QR kód

 Meno:
Mário Kučera     tel. +421 911 910 315

Názov banky a adresa:    Slovenská sporitelňa , Trieda SNP 88, 040 11 Košice, Slovensko

Kód banky: 0900

BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX

Clearing: SLSP SC

REUTERS: SVBR, SVBS, SVBT, SVBU

IBAN: SK23 0900 0000 0051 5171 4791

Poznamka pre príjmateľa : Dar