VAŠA CHARIZMA

S úctou a pokorou vám Artšamag dáva možnosť zvýšiť si frekvenciu Bytia a charizmy. Zároveň vám umožní očistiť hriechy a zbaviť sa karmy, opakovaných emočných ublížení, a chorôb. Je to možnosť odovzdania sa láske a svetlu pomocou daru pre pomoc druhým. Možnosť pokračovania v šírení tohto svetla a lásky. Čistí ľudí od frustrovaných duší a odprevádza ich do svetla, a dáva uvedomenia ktoré vo vás prebudia sebalásku. Neberie peniaze za liečbu a pomoc, pretože láska, svetlo a šťastie sa peniazmi nedajú kúpiť. Rád a ochotne svojou energiou, vedomosťami a schopnosťami pomôže každému, kto ho o to požiada. 
S vašou pomocou a charizmou budeme schopný aj naďalej liečiť a pomáhať ľuďom. Každú pomoc a podporu si veľmi ceníme, a z hĺbky srdca ďakujeme. 

Meno:
Mário Kučera

Štát:
Slovensko

Názov banky:
Slovenská sporiteľňa

IBAN:
SK23 0900 0000 0051 5171 4791

BIC SWIFT kód:
GIBASKBX


Do poznámky prosím napíšte "dar". 
S úctou a pokorou ďakujeme.