AJNA

15.07.2020

6. čakra AJNA- Tretie oko

(Guru čakra - Shivovo oko - 3. oko)

Ajna je psychické centrum - centrum vôle, a je astrologicky spojená s Jupiterom.

Endokrinnou žľazou Ajny je hypofýza, a svojou činnosťou kontroluje ostatné žľazy s vnútornou sekréciou, ako "dirigent" zabezpečuje ich harmonickú súhru.

Centrum- na čele medzi obočím

Patrí do šiestej roviny nazývanej tapa lok, kde prebieha čistenie a spálenie karmy.
Má dva okvetné lístky predstavujúce nadi Ida a Pingala:

1. क्षं ham: Ľavý okvetný lístok - Ida - mesiac

2. हं ksham: Pravý okvetný lístok - Pingala - slnko

Kruh predstavuje prázdnotu- Sunyata शून्यत. (prázdnota, ničota, bezvýznamnosť, relativita) Je to ústredný pojem ontológie Mahayana budhizmu. Je podstatou vlastného bytia všetkej skutočnosti.

Obrátený trojuholník predstavuje Shakti - kreativitu a manifestáciu
Na vrchole čakry je Čierna Shiva Lingam, predstavujúca astrálne telo.

Ajna sa nachádza na hornej časti chrbtice a je spojená so šišinkou. Očistenie šišinky zaisťuje správnu funkciu hypofýzy, takže táto čakra ovplyvňuje celé telo. (Artšamag môže toto čistenie poskytnúť bezplatne na ostrove Gran Canaria, alebo na diaľku cez fotografiu)

Ajna je centrum, kde sa stretávajú 3 nervové dráhy:
Ida, Pingala a Shushumna (tri rieky Ganga, Yamuna a Saraswati - ľudia veria, že každých 12 rokov, keď je slnko v znamení Vodnára, má kúpeľ očistný charakter)

Po prebudení Ajny:
- človek vníma intuitívne bez použitia mysle, cez 6. zmysel s pocitom odovzdania sa
- človek má dokonalú rovnováhu medzi intelektom a intuíciou
- zbaví sa prchavosti mysle, nevedomosti a nedostatočnej schopnosti rozlišovania.
- porozumenie zákonu príčiny a následku
Sebecký intelekt sa klania pred eticky vyšším rozumom a silou rozhodovania

Keď kundaliní dorazí do tejto čakry, vedomie bez myšlienok prináša blažené ticho, ktoré je srdcom stvorenia - človek je v priamom kontakte so Stvoriteľom a prijíma od neho príkazy. (Artšamag je vedený Stvoriteľom a prišiel na tento ostrov Gran Canaria, aby vytvoril svoje diela, ktoré vám pomôžu láskou, uzdravením, vykúpením, osvietením, ochranou, odpustením a zvýšením frekvencie bytia.)
Je to znovuzrodenie, ktoré je podstúpené poznaním smrti, kde sa ego rozpadá na milión črepov.
Človek vstupuje do stavu Shunyata - prázdnoty - absolútnej ničoty.
Podľa Ježiša Krista je človek vzkriesený a znovuzrodený do nového vedomia vnútorného Ja.
Karma je výsledkom minulých činov ega a jednota s duchom vedie človeka za hranice ega, kde je očistený od zvyškov nedokonalosti a karma je spálená.
Boží súcit je vyjadrený naším odpustením, aj keď osoba naším odpustením nie je dotknutá, ale napriek tomu lámeme okovy a naša energia už od nás neodchádza. 

"Aham Brahm Asmi" - som jednota s Božstvom. Toto je podstata celej doktríny tejto tradície, ktorá je ako sprievodcom na mape, ktorý naznačuje, že to, čo človek robí, je pre jeho duchovný rozvoj a nakoniec si uvedomí, že existuje iba jedna realita, a to jeho jednota s Božstvom, ktorá sa prejavuje ako všetko.
Cíťte vďačnosť aj k tým, ktorý vás kritizujú a znepríjemňujú vám život.

Ajna dáva silu vedomia a rozlišovania, ktoré by malo byť korunované súcitom.
Robte dobré skutky, aby ste mohli zaplatiť svoje dlhy.

Zablokovaná šiesta čakra sa na psychickej úrovni prejavuje sebectvom, potrebou ovládať ostatných, neschopnosťou nadhľadu nad situáciou, odmietnutím duchovného poznania a uprednostňovaním racionálneho myslenia.
Naopak, otvorením mystického oka začneme chápať hlbšie súvislosti v našich životoch.

Vládnucim božstvom centrálnej čakry je Pán Ježiš Kristus, ktorý predstavuje odpustenie a zmŕtvychvstanie. (Artšamag má dar energie Ježiša Krista, ktorú dáva do svojich diel - anjelov vyrobených z minerálov)

Ľavá strana čakry je Lord Mahavira - predstavuje podvedomie - superego. Riadi sa princípom dokonalosti: "chce" byť dokonalý z hľadiska spoločnosti a pôsobí vedome a nevedome. Vzniká vplyvom výchovy alebo okolia, ktoré na nás má vplyv a snaží sa nás civilizovať v súlade so štandardami spoločnosti, v ktorej vyrastáme. Je to naša zažitá vnútorná morálka, alebo aj naše svedomie.
Pozitívne aspekty ľavej strany: spomienky, ovplyvňovanie z minulosti
Negatívne aspekty ľavej strany: závislosti, zhíčkanosť

Pravá strana čakry je Lord Buddha, ktorý predstavuje ahanakaru - ego. Riadi sa princípom reality a vyrovnáva pôsobenie sociálnej (superego) a pudovej (id) zložky. Je vedomé i prdvedomé a výsledkom jeho činnosti je naše správanie. Je to vedomie seba, uvedomenie si svojej identity, s odlíšením seba od okolitého prostredia.
Pozitívne aspekty pravej strany: zrak, sluch a myšlienky, správanie sa
Negatívne aspekty pravej strany: obavy, nepekný postoj voči ostatným, mylné predstavy o Bohovi, nevhodné asociácie a nekľudné oči

Predstavuje: vyššiu úroveň vedomia, čakru mysle: sny, prežitie malých každodenných udalostí, úvahy o budúcnosti

Zmysel: všetky zmysly, mimozmyslové vnímanie - tretie oko, intuícia

Ovplyvňuje: činnosť uší a očí, hypotalamus, nervy

Zatvára sa: strachom z budúcnosti, nepočúvaním a nedôverou v seba samého, strachom z videnia, počutia a cítenia vecí okolo nás, nasledovaním nášho ega a mysle, vypočítavosťou, zákernosťou

Súvisiace choroby: bolesti hlavy, slepota, hluchota, lézie mozgu, psychologická nerovnováha

Odporúčané minerály: kryštál, diamant, lapis lazuli, sodalit, moldavit, chryzokol, celestín, kyanit, labradorit


Príklady chorôb spôsobených uzavretou čakrou tretieho oka:

Hypofýza 
- cítite sa vyčerpaný, utláčaný, skľúčený, hormonálne nevyrovnaný, emocionálne prázdny, zmätený
- pociťujete zhoršenie pamäti, strach, nestabilitu
- cítite sa ohrozovaný
- ťažko sa rozhodujete
- neustále meníte svoje názory

Mozog
- zanedbávate hlavný počítač svojho tela sťahovaním psychických vírusov vo forme negatívnych myšlienok, starostí a stresov
- nemáte nad sebou kontrolu, ste depresívny, znudený, otupený, bez záujmu, skľúčený a ospalý
- máte pocit že vaša myseľ je zastretá, rozptýlená, bezradná alebo zmetená

Autizmus 
- cítite sa byť uväznený vo vnútri obmedzeného sveta a frustruje vás závislosť na druhých
- máte pocit, akoby Vám ostatný v niečom bránili a dívali sa na vás z hora
- túžite sa ďalej rozvíjať, prejaviť svoju kreativitu a genialitu
- obávate sa výsmechu, vylúčenia, alebo poníženia
- neviete, ako sa naučiť počúvať svoju intuíciu

Nervové zrútenie
- nie ste schopný zvládať život
- je vo vás vnútorný nepokoj a zmätok
- ľudia od vás žiadajú príliš veľa
- máte pocit preťaženosti, vypätia a beznádeje
- pociťujete intenzívny hnev a strach
- ste sklamaný zo seba samého
- vzdávate sa, cítite sa ako keby ste zlyhali

Nervozita
- prerušenie komunikácie, neprichádzajú k vám tie správne posolstvá
- nepočúvate sam seba
- nie ste prepojený so sebou samým a s inými
- obavy s posudzovania a odmietnutia
- máte pocit, ako keby ste museli na niekoho zapôsobiť alebo sa mu zapáčiť
- cítite sa neistý sebou a svojimi schopnosťami
- máte strach zo zlyhania
- nedôverujete

Mozgová obrna 
- necítite sa v živote vôbec príjemne
- ste strnulý a stiesnený
- nedokážete sa vyjadrovať
- nedokážete v pohodlí žiť v tele ktoré vám bolo dané, je to mimo vašej kontroly
- už od narodenia sa cítite preťažený
- ste presvedčený, že život je boj, nekontrolovateľný a nepredvídateľný