KONTAKTUJTE NÁS


Mário Kučera, "Držiteľ Kozmickej Energie"

C/ Bernardo de la Torre, 55

35007 Las Palmas de Gran Canaria

Telefónne číslo:
+34 690 720 025

Email:
artsamag@gmail.com