KONTAKTUJTE NÁS


Mário Kučera, "Držiteľ Kozmickej Energie"

Mar Azul 7 

35007 Las Palmas de Gran Canaria

Telefónne číslo:

 +421 910 799 632

 WhatsApp: 

+421 910 799 632 

  Email: 

artsamag@gmail.com