NADI A ŽIVOT

NADI

12.07.2020

Úlohou čakier je kontrolovať a riadiť všetky aspekty nášho Bytia a dodávať energiu pre fungovanie organizmu: orgány a podstatu Bytia.