VIDEÁ


Artšamagove video

"Toto je video, v ktorom popisujem dôvod prečo sme tu, a ako na nás pôsobia naše emócie (aj na mňa, pri prvom natáčaní v tréme).
Ale aj napriek tomu som vám chcel odovzdať informácie, aby ste si neubližovali.
Video nesie informácie a energiu o čakrách a pôsobení emócií, a o konaniach v našom živote na naše étericke telo. Veľa príkladov, ale pre jednoduché porozumenie. Ako si vytvárame život a skúšky, a prečo sa nám jednotlivé situácie, bolesti a choroby opakujú.
V jeden deň som si povedal, že je toho veľa, každý večer telefonovať s človekom 3h, vysvetlovať mu o emóciach a čakrách, spolu s liečbou, pootvaraním čakier a nastavením éterického tela, a očistením od duší. A na druhý deň som dostal od anjelov a Krišny možnosť to povedať, ale v priamom prenose. Video nesie odkaz, a má silnú energiu, ktorú vyžaruje. Pomáha ľuďom jednoducho pochopiť pôsobenie emócií na naše telo, a zároveň ich aj ozdravuje a zvyšuje frekvenciu Bytia.
Ďakujem Vám za váš čas, zdieľanie, odber na youtube a like. Každý, kto ma osloví o pomoc, by si mal pozrieť moje prvé video.

S úctou a láskou, Artšamag."