ČAKRY

Choroba a bolesť sú výsledkom našich emócií, a emócie sú hlboko spojené s našimi čakrami.
Čakry sú energetické centrá v tele a každá z nich má priradené rôzne orgány a psychologické vlastnosti osoby. Ak sú čakry v rovnováhe, sme šťastní a zdraví. Čakry však môžeme uzavrieť negatívnymi emóciami, ako sú strach, hnev, závisť a smútok. A ak je uzavretá čo i len jedna z našich čakier, zastaví to tok energie v našom tele a ovplyvní to naše orgány a susedné čakry.
A negatívne emócie sú spôsobené tým, že nepočúvame našu dušu, ale našu myseľ. Myseľ nám vždy dáva strach tým, že sa vracia do minulosti k zlým spomienkam, alebo ide príliš ďaleko do budúcnosti, vďaka čomu sa cítime depresívny alebo bezcenný. Ale ak by ste počúvali svoju dušu, vedeli by ste, že nie je dôvod cítiť strach alebo neistotu, pretože náš život je už nastavený a všetko bude tak, ako má byť. Vesmír má veľkú moc, a vie čo robí. 


ČAKRY

AJNA

23.03.2024

(Guru čakra - Shivovo oko - 3. oko)

ANAHATA

20.03.2024

4. čakra ANAHATA- Srdcová čakra

MANIPURA

20.03.2024

3. čakra MANIPURA- Solar plexus čakra

MULADHARA

20.03.2024

1. čakra MULADHARA- Koreňová čakra