ARTŠAMAGOVE DIELA

Artšamagove diela sú nositeľmi svetla a lásky, pomocný ochrancovia s vysokým účinkom na naše éterické telo. Tieto diela sú duchovné bytosti, ktoré majú svoju dušu, lásku, a sú nositeľmi symbolov a smeru našej cesty životom. Sú držiteľmi svetla a lásky k uzdraveniu tejto planéty. Sú anténou v priamom spojení s vesmírnou energiou.
Zohrávajú významnú úlohu pri uvedomení si vlastného Ja.

Tieto diela - maľby, šperky a sošky, majú schopnosť viesť vás životom a zvýšiť frekvenciu vášho Bytia tým, že vám pomôžu zdolať a naplniť vašu skúšku v tomto živote. Sú cestou k hraniciam vyššej dimenzie.

Môžete sa pozrieť na fotografie Artšamagovych výtvorov, a prečítať si o nich niečo viac. ♥