SVÄTYŇA

Artšamagova svätyňa, ktorá slúži na pomoc ľuďom, sa nachádza na Slovensku. Je to posvätné miesto svetla, lásky, nádeje, mieru, uzdravenia tela a duše, kde je frekvencia svetla a lásky založená na čakrovom systéme a uzemnení.
Svätyňu bola osvietená Elohimmi v roku 2014.

Je to miesto prebudenia a "otvorenia očí", kde človek prehodnocuje svoj život a uvoľňuje emocionálne bloky s pokorou a láskou, čím mení smer a cestu svojho života.

Základom je uvedomiť si svoje Ja pri frekvenciách svetla, farby, vône, minerálov, zvuku, a pokory (pretože slovo a myšlienka majú veľkú moc). Spoločne vytvárajú celok, ktorý uvoľňuje bloky- uzly, a tak otvára čakry, uvoľňuje karmu a čistí jemné, éterické, astrálne, mentálne a kauzálne telo. Dodáva vám vitalitu, zvyšuje libido a mení kyslé prostredie na zásadité, čím vytvára podmienky pre regeneráciu orgánov, zvyšujúc frekvenciu Bytia. A to je jeden z dôvodov, prečo sme tu na Zemi...aby sme sa prestali báť a dali našim dušiam viac svetla a lásky.


Každá čakra má v tejto svätyni svoje vlastné miesto.
Strop je v tvare pyramídy a znázorňuje celý vesmír, ktorý je tvorený anjelmi z minerálov, z ktorých každý je priradený ku každej čakre. (na základe frekvencie svetla a farby)
Svätyňa má tvar slzy. Slza znamená pokoru a pokora je najdôležitejšia pre seba-uvedomenie a liečenie. (slzy čistia dušu) Pretože keď sme pokorní, vieme prijať seba-lásku a lásku. A ak máme seba-lásku a sme schopní milovať, zmení to náš život na fyzickej, duševnej a duchovnej úrovni, pretože telo bez lásky je choré, zablokované a nezdravé - neustále opakujúce sa rovnaké ublíženia na základe našich činov, správania sa a myslení.

Choroba, zranenie, opakujúce sa nepríjemné zážitky, neschopnosť odpustiť a stať sa pokorným, sú len kvôli EGU a STRACHU. Ego nám bráni v realizácii nášho Ja a neustále nás núti premýšľať o minulosti, ktorú nemôžeme zmeniť, a to len aby sme to prijali a pochopili, že je to rozvoj a rast.

Zranenie, choroba a ublíženie sú darom od nášho ega. A týmto darom- zranením, nám duša, ako výsledok nášho správania sa a konania v minulosti, dáva informácie prostredníctvom nášho tela...informácie, že robíme niečo zle a upozorňuje nás, že sa uberáme nesprávnym smerom...že nejdeme našou vlastnou cestou - plánom našej duše, nášho Ja.

Energia vesmíru je láska a svetlo, ktoré nemôžeme prijať kvôli strachu, nečestnému správaniu, klamstvám, hnevu, žiarlivosti, pýche, nenávisti, závisti, sebectvu, egocentrizmu, posadnutosti, ambíciám, sexu bez lásky, pôžitkárstvu, závislosti, ignorácii svojho Ja, pocitu menejcennosti, frustrácie, strachu zo smrti a všeobecne akéhokoľvek strachu, ktorý máme.
Vytvárame si strach neustálym vracaním sa do minulosti.

Odovzdať sa Bohu znamená odovzdať sa láske a svojmu Ja, tak ako to urobil aj Artšamag.
Odovzdal sa Bohu a láske a našiel svoje Ja, ktoré ho viedlo a stále ho vedie, a ako výsledok sa stal osvieteným a bol schopný vybudovať toto jedinečné miesto na tejto Zemi.


V tejto svätyni je voda z troch prameňov, ktoré boli taktiež osvietené pri návšteve Elohimov v roku 2014.
Svätyňa pomáha šíriť lásku a uvedomenie si vášho Ja, a tiež zvyšuje frekvenciu Zeme.

Artšamag v súčasnosti pracuje v Las Palmas de Gran Canaria, na ulici Bernardo de la Torre 55.


FOTOGALÉRIA