ANAHATA

12.07.2020

4. čakra ANAHATA- Srdcová čakra

V sanskrte nezranený, nezdvihnutý, neporazený

Základným princípom anahaty je oddanosť.
Anahata je spojená s rovnováhou, mierom a vyrovnanosťou, a vyjadruje bezpodmienečnú lásku a schopnosť súcitu a odpustenia.

Nachádza sa na vnútornej strane chrbta, priamo uprostred hrude.
Má 12 okvetných lístkov so sanskrtskými slabikami zobrazujúcimi 12 božských vlastností srdca.

1. Kam:                blaho

2. Kham:              mier

3. Gam:                harmónia

4. Gham:              láska

5. Ngam:              porozumenie

6. Cham:              empatia

7. Chham:            jasnosť

8. Jam:                 čistota

9. Jham:               jednota

10. Nyam:            súcit

11. Tam:               láskavosť

12. Tham:            odpustenie

Ešte častejšie, systémy porozumenia identifikujú tieto vrittis ako zodpovedajúce rôznym reflexným zmenám od nediferencovanej božskej mysle, z ktorých každá sa považuje za vznikajúcu z duchovnej ignorancie:

1. asha:  želanie, túžba, nádej                                    nádej
2. cinta:  ohľaduplnosť, úzkosť                                   starosť
3. cesta:  úsilie                                                              snaha
4. mamta:  majetnosť , láskavosť                              náklonnosť
5. dhamba:  arogancia, márnosť                               márnosť
6. viveka:  diskriminácia                                             rozoznanie
7. vikalata:  letargia                                                    depresie
8. ahamkara:  domýšľavosť, egoizmus, pýcha        vlastná identita
9. lolata:  chamtivosť, lakomosť                                sebectvo
10. kapatata:  neúprimnosť, pokrytectvo               neúprimnosť
11. vitarka:  nerozhodnosť, spornosť                      spor
12. anutapa:  ľútosť, bieda                                        výčitky svedomia

Tvar šesťuholníka predstavuje živel vzduchu. Je prelínaný dvoma trojuholníkmi.

Jeden trojuholník je vedomie - Šiva
Obrátený trojuholník je tvorivosť - Shakti
Večný plameň (akhanda jjoti) v strede predstavuje dušu - jivatman.

Zvieracím symbolom tejto čakry je antilopa - predstavuje prezieravosť, vynaliezavosť, jemnosť, milosť a nevinnosť.

Pod manipuláciou je človek ovládaný parábdha karmou, a jeho život je predurčený.
V manipulácii získame kontrolu nad našim osudom, ale zostáva pod vplyvom parábdha- karmy.
Anahata je spojená so schopnosťou robiť rozhodnutia mimo oblasti karmy. V Manipure a nižšie je človek viazaný zákonmi karmy a osudu. V Anahate človek prijíma rozhodnutia ("sleduje svoje srdce") na základe vyššieho Ja, nie na nenaplnených emóciách a túžbach nižšej povahy.

Všetky myšlienky, či už pozitívne alebo negatívne, sa splnia. Musíme byť ostražití ako antilopa, aby sme sa vyhli negatívnemu mysleniu.
Pri prebudení tejto čakry nastane výrazný posun v myslení, ovplyvňujúci každodenné udalosti.
Ak si človek predstaví úspech, bude úspešný...a ak si predstavuje záhubu, tak je odsudený k záhube. 
Neobklopujte sa negatívnymi ľuďmi, vyhýbajte sa spoločnosti tých, čo sú závislí na osude, a necíťte sa vinní.

Po prebudení sa človek prestane stotožňovať s telom, mysľou a pocitom.
Stáva sa Atmanom - duchom čistého srdca.
Naučí sa rešpektovať matku a otca a uvedomí si, že my sami si vyberáme rodičov. Čistá láska je abstraktná a pôsobí bezpodmienečne, tečúc ako rieka.
Keď sa zbavíme tvrdohlavosti a odstránime ochranný štít, môžeme pochopiť a vcítiť sa do druhých.
Psychické schopnosti umožňujú počuť zvuky vyššieho sveta, stať sa inšpirovaným umelcom, dosiahnuť dokonalé zdravie a schopnosť liečiť druhých. Žiť v pokoji za všetkých okolností.


Anahata vytvára kreativitu a výtvarné umenie.

Predstavuje: existenciu, lásku, pravdu, pozornosť, radosť

Negatíva: extrémna fyzická a duševná aktivita, zlé vzťahy s matkou, nevera v Boha

Farba: zelená, tiež ružová a zlatá

Zmysel: dotyk

Vládnuce božstvo: pán Shiva a Atman- Duch

Orgány: srdce, pľúca, koža, kardiovaskulárny systém

Zatvára sa: nenávisťou, zlosťou, neschopnosťou odpustiť, smútkom

Súvisiace choroby: srdcové problémy, zlyhanie srdca, choroby srdcových chlopní, vysoký tlak, arytmia, choroby pľúc, dýchacie ťažkosti

Odporúčané minerály: zelený turmalín, ružový turmalín, avanturín, ruženín, rodochrozit, olivín, smaragd, kunzit, chróm diopsid


Príklady chorôb spôsobených uzavretou srdcovou čakrou:

Hypertenzia- vysoký krvný tlak
- vo vašom vnútri to vrie, máte pocit krivdy, túžite po pomste 
- držíte v sebe nenávisť, zúrivosť a hnev
- pociťujete príliš veľký psychický tlak, je na vás kladených priveľa požiadaviek
- chcete byť obľúbený, snažíte sa vyhovieť druhým,  aby ste si získali ich pozornosť a chválu
- prepínate sily za hranice svojich možností 

Problémy s krvným obehom
- cítite sa strnulý, neprístupný, zdržanlivý
- akoby ste neustále chodili v kruhu bez akejkoľvek zmeny
- dovoľujete ostatným robiť dôležité rozhodnutia, a potom ich obviňujete, ak niečo nevíjde
- bojíte sa riskovať 
- všetko robíte tak, ako vás to naučili, namiesto toho, aby ste vyskúšali niečo nové 

Rakovina Pľúc
- ste príliš tvrdý na seba aj na druhých  
- máte príliš veľa očakávaní, pociťujete sklamanie, osamelosť, zatrpknutosť, žiaľ, ťažobu a hnev 
- držíte v sebe bolesť zlomeného srdca alebo krivdu zo zložitého vzťahu, či vzťahu v ktorom ste boli zneužívaný
- nie ste schopný odpustiť a vypustiť to z hlavy
- máte sklon byť vždy na poslednom mieste, všetko preháňať a vyčerpať všetku vašu energiuAk úprimne ľutujeme niekoho, kto má rakovinu, je to akoby sme prijali tento nový test a požiadali sme o túto skúsenosť (toto chcem) vo svojom životnom pláne. Okamžite s ľútosťou, strachom, alebo nechuťou žiť a neuvedomujúc si, že človek ktorého je nám ľúto, dostal rakovinu, aby sa "prebudil" (alebo aby jeho duša nestrácala čas a mohla rýchlo odísť, aby si mohla zvýšiť frekvenciu Bytia v ďalšom živote, nakoľko v tomto tele a uvedomení zlyhala, pretože si neuvedomil svoje Ja a žil pôžitkárskym životom a strachom), si privoláme rakovinu do 2 rokov.

To, čoho sa bojíme, dostaneme ako dar, aby sme zvládli nebáť sa a byť v láske a oddaný Bohu - svojmu Ja.
To, po čom túžime, tlačíme pred sebou, pretože nežijeme v prítomnosti, ale v budúcnosti.
Ale ak sa vzdáme tej myšlienky a túžby, precítime a uvedomíme si že to nepotrebujeme, vtedy to dostaneme. Ale nesmie to byť z faloše ani vypočítavosti, ale z uvedomenia, že vieme byť šťastný aj bez toho. 

Jediným dôvodom, prečo sme tu, je byť šťastný a prijať všetko v láske a pokore, pretože ak sme pokorní, nič nepotrebujeme.
Prijmeme a nájdeme to dobré aj v ťažkej situácii - skúške.

Ak sa tešíme zo šťastia druhých a dávame lásku, porozumenie, a všetko zo srdca, tak sa nám všetko mnohokrát vráti. 
Ak sme láskaví, pokorní, charizmatickí, a sme schopní odpustiť sebe i ostatným, zvýšime si frekvenciu svojho Bytia.


V tejto čakre je najdôležitejšie vedieť odpustiť zo srdca, a vyslať lásku.

Z hĺbky svojho srdca, povedzte:

"-meno osoby, ktorej chcete odpustiť-, dávam Ti slobodu, voľnosť a lásku. Ďakujem za poznanie." (týmto striháme puto úniku našej energie)

Ak sústavne premýšľame nad ublížením od blízkej osoby, tak im podvedome vysielame našu energiu. Oslabujeme si srdcovú čakru- srdce. = tupá bolesť medzi lopatkami, ramenami na zadnej časti chrbta smerom do krku
Pri dlhodobom pocite nenávisti voči blízkemu človeku si spôsobíme prinajmenšom oslabenie srdca.

Ak im odpustíme, prestrihneme puto, a naša energia zostane s nami. Oni do 24 až 48 hodín budú podvedome cítiť, že naša energia už k nim neprúdi, takže sa budú chcieť znova napojiť. Budú nás kontaktovať a budú nás chcieť znova vyprovokovať, aby sa na nás znova napojili a získali našu energiu.