SAHASRARA

18.07.2020

7. čakra SAHASRARA- Korunná čakra

Sahasrara znamená "tisíc okvetných lístkov".

Má 1 000 okvetných lístkov, ktoré symbolizujú plné kvitnutie vedomia.
Nachádza sa na temene hlavy.

Táto čakra je horným koncovým bodom centrálneho kanála Sushumna nadi.
Zo Sahasrary prúdi nektár nesmrteľnosti (Amrita) konštantným prúdom.

Sahasrara čakra je sídlom parabindu, (najvyššieho väzenia).
Je to miesto zjednotenia Kundalini Shakti a Shiva. Týmto spojením človek dosiahne celoživotné oslobodenie, ktoré je v indickom živote považované za najvyššiu skúsenosť: spojenie jednotlivca s vesmírom. V tomto stave neexistuje činnosť mysle, žiadne vedomosti, nič, čo by malo byť známe: poznanie, znalec a známe, všetko sa zjednotilo a oslobodilo.

Sahasrara vyjadruje spojenie s božským princípom, otvorenosťou a uvedomením si našej duchovnej podstaty. Samadhi - osvietenie, realizácia Absolútna.

Keď sa energia v tejto čakre začne aktivovať, začnete sa zaujímať o duchovnú sebarealizáciu, meditujete, myslíte na Najvyššieho.

Keď je táto čakra úplne otvorená, zažívate duchovnú radosť samadhi, ďalšie čakry a ich rotácia sa harmonizuje, vôbec nič nepotrebujete, nedržíte sa žiadnych pocitov alebo myšlienok, a vedomia ega (Ja - "avidya") je preč a viete, že vytvárate jednotu so svetom okolo vás. Dosiahnete nirvánu, osvietenie, sebauvedomenie a kozmické vedomie.

Jej pozitívnym aspektom je ísť za 3 stavy Bytia- Guny.
Guna je kvalita kozmickej energie, kvalita hmotnej prírody.
Tri guny ovplyvňujú všetky bytosti, a na úrovni hmotnej prírody nemôže mimo nich nič existovať. Každý ich má, ľudia, zvieratá, dokonca aj rastliny, ale pomer je u každého rozdielny.

Existujú tri guny: tamas, rajas a sattva.

1.Tamas - najnižšia z troch gún
               - prejavuje sa z temnoty, gravitácie, ignorancie, klamu
               - zatemňuje vedomosti a udržuje nás v nevedomosti
               - niektoré z vlastností sú: nevládnosť, nečinnosť, stagnácia, letargia, vina, pochybnosti, hanba, závislosť...
               - je to sila spontánneho uchopenia
               - plodom tamas je nevedomosť

2.Rajas - vrodený sklon alebo charakteristika, ktorá riadi pohyb, energiu a aktivitu
             - kvalita rajaj obsahuje tendenciu k činnosti a racionálnemu mysleniu, ktoré je zamerané na potešenie
             - plodom rajas je bolesť
             - z rajas vychádza chamtivosť

3.Sattva - najvyššia z troch gún
               - tým, že je čistá, podporuje zdravie a osvietenie, a spája človeka so šťastím a poznaním
               - sattvická radosť vzniká meditáciou, službou druhým a očistením fyzických a jemných tiel
               - je to kvalita dobra, pozitivity, svetla, pravdy, pokoja, rovnováhy, vyrovnanosti a cnosti
               - plodom sattva sú dobré skutky

Tí, ktorí majú prevahu Sattvy, idú hore, v strede zostávajú tí, ktorí majú prevahu Rajas, ale tí, ktorí majú prevahu najnižšej guny Tamas, klesajú dole do temnoty.
Kto prekoná tieto tri guny, ktoré ovládajú telo, je oslobodený od narodenia, smrti, starnutia a bolesti, a stáva sa nesmrteľným.

Krišna povedal: "Ten, kto neodmieta osvietenie, činnosť ani sebaklam keď povstanú, ani po nich netúži, keď zaniknú. Ten, kto je upevnený sám v sebe, si gún si nevšíma, nerušia ho a je nimi nedotknutý. Vie, že sú to guny, ktoré konajú. Ten, kto pozerá rovnako na radosť a bolesť, rovnako na kameň a zlato, rovnako na chválu a hanbu, a ten, kto je rovnaký v šťastí a nešťastí. Ten, kto je rovnaký vo cti a potupe, rovnaký k priateľovi a nepriateľovi a koná bez závislosti na výsledku. Vedz, že ten sa vyslobodil od vplyvu gún. Ten, kto je mi neochvejne oddaný sa vyslobodil z vplyvu týchto gun a je hodný toho, aby splynul s Brahma. Lebo ja som príbytok Brahma, nesmrteľná, nemenná a večná Ddharma, neporovnateľná blaženosť."


Negatívny aspekt: nevera v Boha

Predstavuje: ticho a kozmické vedomie, prejavuje sa ako vibrácie a chladný vánok

Orgán: mozog

Zatvára sa: nedôverou voči sebe samému, strachom z kliatby, sebaprekliatím, otvorením sa ku strachu zo smrti, pochybnosťami o pamäti, strachom zo zlyhania

Súvisiace choroby: nespavosť, tiky, frustrácia, vízie, napr. duchov, duševné choroby, Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba, schizofrénia

Minerály: kunzit, čaroit, ametyst, sugilit, fluorit, záhneda, celestín


Príklady chorôb spôsobených uzavretou korunnou čakrou:

Amnézia
- ste nespokojný, nešťastný, nenaplnený životom
- vymazávate si bolestivé spomienky
- nechcete sa zaoberať minulosťou
- priveľa nevyriešených problémov a potláčaných emócii 

Downov syndróm 
- voľba inkarnovať a zažiť spontánnosť, vnútornú slobodu a prirodzené emócie
- ste tu aby ste sa naučili, ako sa oslobodiť od tlaku spoločnosti
- deti s Downovým syndrómom môžu naučiť rodičov bezhraničnej láske, otvorenosti a emocionálnej slobode
- keďže tento syndróm môže spôsobovať, že sa človek skrýva, je závislý od druhých a vynáša na povrch pocit bezmocnosti, agresivity, nekontrolovateľnosti a úzkosti, je dôležité, aby tieto deti pocítili bezpečie, lásku a náklonnosť, po ktorých túžia

Epilepsia
- máte pocit že na vás útočia, kritizujú vás, a že ste odsúdený naplniť svoj osud
- nie ste v rovnováhe so životom
- cítite sa zanedbávaný, zneužívaný, opustený, nechcený, zneuctený
- ste presvedčený, že s vami nie je niečo v poriadku

Alzheimerová choroba
- strata sily, neschopnosť vyrovnávať sa zo životom, priveľa potláčaných emócií
- život vás zaťažuje, máte chuť utiecť do iného času
- nechcete si pamätať alebo byť v súčasnej situácii
- cítite sa stratený a zmätený
- úzkosť spojená s prežívaním reálneho života
- bojíte sa smrti a vzdávania sa niečoho

Parkinsonová choroba
- máte v sebe vnútorný rozpor
- traumatické zážitky, s ktorými ste sa ešte nevyrovnali
- stratili ste prepojenie so svojimi pocitmi
- nemáte vôbec čas na seba
- cítite sa, ako keby ste zlyhali, boli nanič, nehodný lásky, nedocenený
- strach, neistota, neflexibilnosť, odpor, kontrola
- strata nádeje, nenaplnené očakávania, vina
- snažíte sa zapáčiť druhým, ale ste neakceptovaný 
- máte zlomenú dušu

Nespavosť
- neschopnosť relaxovať
- necítite sa bezpečne a nedokážete niečo vypustiť z hlavy a nechať to tak
- robíte si starosti, prehrávate si v mysli stále všetko dookola, rozoberáte situácie
- cítite sa byť roztržitý, ustráchaný, úzkostlivý, ostražitý
- ukrývate pocity viny a zlosti

Nádor na mozgu
- ste v rozpore so sebou samým
- ste obklopený negativitou a nestabilitou
- obviňujete sa za chyby s minulosti
- máte pocit že ste v pasci, alebo ste neovládateľný a neviete ako to zmeniť