BOŽIE OKO

05.07.2020

Rozmer: 200 x 90 cm
Cena:
90 000 €
V prípade úprimného záujmu o tento liečivý obraz plný anjelov a svetla, alebo viac informácií, nás môžete kontaktovať e-mailom, alebo cez WhatsApp.

Telefónne číslo: +421 910 799 632, +34 690 720 025
Email: artsamag@gmail.com

PYRAMÍDA

05.07.2020

Rozmer: 180 x 80 cm
Cena:
80 000 €
V prípade úprimného záujmu o tento liečivý obraz plný anjelov a svetla, alebo viac informácií, nás môžete kontaktovať e-mailom, alebo cez WhatsApp.

Telefónne číslo: +421 910 799 632, +34 690 720 025
Email: artsamag@gmail.com

Rozmer: 190 x 90 cm
Cena:
50 000 €
V prípade úprimného záujmu o tento liečivý obraz plný anjelov a svetla, alebo viac informácií, nás môžete kontaktovať e-mailom, alebo cez WhatsApp.

Telefónne číslo: +421 910 799 632, +34 690 720 025
Email: artsamag@gmail.com

HADIA SILA

05.07.2020

Rozmer: 180 x 75 cm
Cena:
60 000 €
V prípade úprimného záujmu o tento liečivý obraz plný anjelov a svetla, alebo viac informácií, nás môžete kontaktovať e-mailom, alebo cez WhatsApp.

Telefónne číslo: +421 910 799 632, +34 690 720 025
Email: artsamag@gmail.com

Rozmer: 180 x 75 cm
Cena:
60 000 €
V prípade úprimného záujmu o tento liečivý obraz plný anjelov a svetla, alebo viac informácií, nás môžete kontaktovať e-mailom, alebo cez WhatsApp.

Telefónne číslo: +421 910 799 632, +34 690 720 025
Email: artsamag@gmail.com

GALAXIA

05.07.2020

Rozmer: 150 x 70 cm
Cena:
130 000 €
V prípade úprimného záujmu o tento liečivý obraz plný anjelov a svetla, alebo viac informácií, nás môžete kontaktovať e-mailom, alebo cez WhatsApp.

Telefónne číslo: +421 910 799 632, +34 690 720 025
Email: artsamag@gmail.com