ŽIVOT

09.12.2020

Čakry sú energetické uzly, ktoré majú za úlohu zásobovať energiou endokrinnú žľazu, a tá dodáva enzýmy, proteíny, a živiny na chod orgánov.

Emócia vie ovplyvniť energetický uzol- čakru. Záporná- negatívna emócia strach, dokáže obmedziť prítok vesmírnej energie a dokonca po dlhodobom strachu uzavrieť čakru na minimum, čo spôsobí zakyslenie, zápal, alebo ochorenie daného orgánu alebo časti tela. Ego a nesprávne konanie zasahujú do nášho tela, čím vzniká bolesť . Tá bolesť je pre nás informácia od našej duše, nášho Božského Ja.

Tá bolesť nás má usmerniť a zmeniť postoj a prístup k životu, uvedomiť si svoje Ja a zmysel života - životný plán. Prišli sme sem naučiť sa nebáť sa, a byť v láske a pokore, úcte a charizme.

Ak tak nekonáme a sme plný pôžitkárstva, lenivosti, nevedomosti, matérie, závisti, nenávisti a žiarlivosti, konáme zle voči svojej duši, svojmu telu, a hlavne voči okoliu a životnému plánu našej cesty životom. Čakry sa tak uzatvárajú a tým nám spôsobujú problémy, ktorými nás nútia sa zamyslieť nad svojim konaním, správaním a myslením .

Prišli sme sem zvýšiť si frekvenciu Bytia a dostať viac lásky, svetla a charizmy do duše.
Musíme si uvedomiť, že naša duša cíti svtlo a bezpodmienečnú lásku, ktorá nám dáva moc, krídla a túžbu vytvárať, pomáhať a uzdravovať ostatných. Mali by sme byť slobodní, nápomocní, plní svetla a lásky, s oddanosťou a charizmou.

Každá duša sa nachádza na určitej úrovni frekvencie svetla a lásky. Naša duša cíti 100% lásku, ničím nepodmieňujúcu lásku Boha, a preto chce ísť vyššie, dostať sa na vyššie percento svetla, lásky a charizmy. Ak nemá uzavreté prvé tri čakry, tak ide duša do svetla, a to len do takej frekvencie, ktorá je duši rovná. Ak má človek uzavreté prvé tri čakry, tak duša nejde do svetla, ale ostáva na Zemi.

Duše, ktoré si nedokázali zvýšiť frekvenciu, alebo si neuvedomili svoje Ja a prepadli pôžitkárstvu a zle žili v svojej ilúzii mocenstva a hanobenia , si po smrti so sebou nevezmú nič, len strach a zlé spomienky, emócie zla. A preto tie duše ostávajú na Zemi, držia sa matérie, domu. Zdržujú sa na cintorínoch a v nemocniciach, kde sa chcú zmocniť akéhokoľvek tela. Duša čo nemá telo je frustrovaná, preto hľadá ľudí s podobou frekvenciou. Ľudí ktorí sú frustrovaný a znechutený žiť, naladený na nízku frekvenciu frustrácie, strachu, a nechuti . To znamená že našou frustráciou si tú dušu pritiahneme, pretože sme jej otvorili cestu a sme zraniteľný. Usiluje sa nás presviedčať k zlým rozhodnutiam, našepkáva nám zlé veci a robí všetko preto, aby sa mohla zmocniť tela.  Keď tá duša obsadí naše telo, odčerpáva nám z korunnej čakry energiu, a vytvára bolesť hlavy, parkinsona, alzheimera, a rôzne duševné choroby. Artšamag dokáže tieto duše z ľudí aj priestorov odprevadiť do svetla, aby si mohli znova prísť zvýšiť frekvenciu Bytia. 

Ale s každým novým životom prichádza nová skúška, ktorá je potrebná pre zvýšenie frekvencie Bytia. Cieľom k zdolaniu tejto skúšky je uvedomenie, pokora, odpustenie, láska a pocit šťastia.

Duša si vyberá rodičov. Napríklad si vyberie rodičov bez lásky, a úlohou- skúškou tejto duše je nájsť sebalásku.
Rodičia sú vždy nadradený a prvoradý, a nesmieme im nič vyčítať, obviňovať ich, ani sa na nich hnevať, lebo my sme si ich sami vybrali aby nás pripravili na skúšku a pochopenie života. Aby nám "ubližovali", usmerňovali nás, a dali nám lekciu. A my sme potom pripravený na realizáciu zvýšenia frekvencie svojho Bytia.

Všetko je už dopredu dané...rodičia, naša skúška, aj náš koniec. Nikdy sa nesmieme báť a vracať sa do minulosti, pretože minulosť v nás vyvoláva strach, a strach zatvára naše čakry.

V prvej a druhej čakre nie je duša. Je to uzemnenie a kreatívnosť. Ale v 3. čakre, solar plaxus, začíname dušu cítiť. Tam sa prejavujú naše rozhodnutia, smer.
Solar plexus = matéria a duša. Ktoré z tých dvoch prevláda, taký sme. Ale ak medzi sebou duša a matéria bojujú, sme nervózny a máme problém s trávením.